El teatre imatge i el teatre fòrum son un tipus de teatre social, que proporciona les eines per a poder visualitzar i reflexionar sobre nosaltres i la nostra realitat de cara a transformar-la. Es facilita un espai de reflexió i  cocreació fent ús de les diferents tècniques que ens aporta el teatre social, agafant i investigant sobre un conflicte de l'entorn en què vivim.

Objectius:

- Fomenta el coneixement crític i el qüestionament d’una mateixa i de la realitat que l’envolta amb la interacció i interdependència com a part de la terra de la qual formem part.

- Crear un espai de reflexió i transformació de la realitat en el qual vivim en l'àmbit personal, intrapersonal i "interdependent" (Ecològic, amb la terra).

- Introduir unes tècniques del teatre eco-social per a la reflexió i la resolució de conflictes i d’actor (consciència corporal, veu, interpretació).

-Identificació amb el ser individual, el col·lectiu i el natural sistèmic.

- Co-Crear escenes d’impacte visual i social a través de mètodes com el teatre imatge i de l'oprimit d’Augusto Boal.

-Teatre imatge

El Teatre imatge és una branca del Teatre de l'Oprimit  que tracta de reflectir idees, situacions o emocions mitjançant imatges. S'analitza i "separa" la paraula del seu context (cultural, social o polític) mitjançant un llenguatge visual, que implica un treball corporal, gestual i emocional sovint més creatiu i crític. *(Altres tipus de Teatre social).

- Incloem el so, el ritme i la música de percussió corporal.

 

*Menció d'altres tipus de teatre social:

-Teatre Fòrum

El Teatre Fòrum és una de les branques del Teatre de l’Oprimit amb l’objectiu de presentar una escena o una obra on s’observa una situació d’opressió que el protagonista no sap com enfrontar. Els espectadors són convidats a reemplaçar al protagonista i a provar possibles solucions, idees o estratègies per tal de resoldre el conflicte. És un assaig col·lectiu per a l’acció real.

-Teatre Invisible

El Teatre Invisible és una de les branques del Teatre de l'Oprimit creada per intervenir, a través del teatre, en la quotidianitat de la gent fent visibles conflictes socials silenciats per generar un canvi d’opinió o d’actitud en el públic que hi participa.