top of page
Theatrical Mask_edited_edited.jpg

Teatre Socia

El teatre social té un referent fonamental en l'autor, innovador i mestre Augusto Boal què va introduir el Teatre de l'oprimit. Teatre Imatge, Teatre Fòrum, Teatre de l'invisible, "Teatro del Arco Iris"són exemples de Teatre de l'oprimit què inclouen molts jocs i dinàmiques perquè participants no professionals puguin treballar. 

Objectius:

- Fomenta el coneixement crític i el qüestiona-ment d’una mateixa i de la realitat que l’envolta amb la interacció i interdependència com a part de la terra de la qual formem part.

- Crear un espai de reflexió i transformació de la realitat en el qual vivim en l'àmbit personal, intrapersonal i "interdependent" (Ecològic, amb la terra).

- Introduir unes tècniques del teatre eco-social per a la reflexió i la resolució de conflictes i d’actor (consciència corporal, veu, interpretació).

-Identificació amb el ser individual, el col·lectiu i el natural sistèmic.

- Co-Crear escenes d’impacte visual i social a través de mètodes com el teatre imatge i de l'oprimit d’Augusto Boal.

- Contribuir al fet que les i els jovenes se sentin empoderades.

El teatre imatge, el teatre fòrum i el teatre de l'invisible son uns tipus de teatre social, que proporcionen les eines per a poder visualitzar i reflexionar sobre nosaltres i la nostra realitat de cara a transformar-la. Es facilita un espai de reflexió i  co-creació fent ús de les diferents tècniques que ens aporta el teatre social, agafant i investigant sobre un conflicte de l'entorn en què vivim.  També he creat un teatre innovador amb un format on el públic Inter-actua abans del final.

-Teatre imatge

El Teatre imatge és una branca del Teatre de l'oprimit  que tracta de reflectir idees, situacions o emocions mitjançant imatges. S'analitza i separa la paraula del seu context (cultural, social o polític) mitjançant un llenguatge visual, que implica un treball corporal, gestual i emocional sovint més creatiu i crític. *(Altres tipus de Teatre social).

- Incloem el so, el ritme i la música de percussió corporal.

 

*Menció d'altres tipus de teatre social:

-Teatre Fòrum

El Teatre Fòrum és una de les branques del Teatre de l’Oprimit.  Amb l'objectiu de presentar una escena o una obra on s’observa una situació d’opressió que el protagonista no sap com enfrontar. Els espectadors són convidats a reemplaçar al protagonista i a provar possibles solucions, idees o estratègies per tal de resoldre el conflicte. És un assaig col·lectiu per a l’acció real.

-Teatre de l'invisible

El Teatre de l'invisible és una de les branques del Teatre de l'oprimit creada per intervenir, a través del teatre, en la quotidianitat de la gent fent visibles conflictes socials silenciats per generar un canvi d’opinió o d’actitud en el públic que hi participa.

bottom of page