Mindfulness In   

Integral
Interdependent   

     Alumnes           

     Mestres           

     Mares i Pares

Què és el Mindfulness Integral?

El mindfulness se sol traduir com: "Plena Consciència" o "Atenció Plena". A mi m'agrada traduir-ho com 'fer-nos conscients'.

En realitat ve d'una pràctica mil·lenària i la traducció literal del concepte Smrti  (en Sànscrit)  o Sati (en Pali) significa "Retenir a la ment" o memòria moment a moment i es refereix a allò que ens fa conscients/ què allibera.  Estar conscients aquí i ara, enfocant/nos en el que hi ha sense judici i permetent-nos connectar amb la nostra respiració, el cos, de sensacions, sentiments i emocions, per començar.

Nosaltres escollim on posar l'atenció. Això ens permet crear un espai interior i  un espai de resposta diferent de l'habitual impuls reactiu. Ens ajuda a la gestió emocional, i millora l'empatia. Inclou la consciència del menjar, de les nostres accions i els seus efectes, del medi ambient, la interrelació amb la natura nodrint  les intel·ligències múltiples.   Enfocant-nos a allò que importa més, allò que anem descobrint que ens proporciona una plenitud perdurable més enllà del que és efímer, i tenint en conta a totes i tots. 

 

Interdependència.  A més d'integrar les intel·ligències múltiples, el Mindfulness aplicat amb saviesa ens permet veure un món Inter-relacionat i el nostre paper en aquest. L'efecte de les nostres accions. En l'àmbit educatiu és una eina ideal perquè les i els adolescents i pre-adolescents connectin amb si mateixes i quin paper volen tenir en un món on totes les nostres accions creen el present i futur que tenim i tindrem.

Integral. Perquè  inclou a alumnes, mestres, mares-pares, com a col·lectius als quals oferim l'eina,  ja que a totes i tots ens afecta i afectem el món actual amb el nostre grau coneixement i fer-nos conscients i ser conseqüents es clau al nostre benestar i al de les nostres filles i fills. 

Per això hi ha un Pla d'oferiment d'aquesta eina:

La meditación por el mar

1. Espectacle Introductori

 al Mindfulness 

"Un Món de Ben-viure"
Inici Curs Inspirador
TOTes Convidades 

            Xerrada o Tallers              I     Facilitador/a:

2. Taller  per a docents   Llorenç W. / Eli D. 

3. Taller per  -AMPAS   Llorenç W. / Eli D.

4. Tallers per alumnes    Llorenç W.  / Eli D.

        * Facilitadors:             a) Llorenç Witty 

                                            b) Eli Dalmau 

'Combo'
Espectacle + Tallers a escullir
Ideal per començar un Nou Curs què integri un 
Ric món interior amb un mode de vida conseqüent   

Intel.ligencies emocional, intrapersonal, i medi ambiental amb Mindfulness