top of page
team-g89a0a8e3d_1280.jpg

Tallers de Teatre Fòrum,

Social i Emocions

Inspirat en Teatre de l'oprimida

Teatre Social. Podem facilitar tallers a centres educatius segons quin conflicte voleu

tractar. 

Teatre-Fòrum, Teatre-Imatge, Teatre-Invisible, Teatre de l'Oprimida i una nova modalitat innovadora creada per mi *(mirar abaix).

Tot i què de la nostra part especialment enfoquem en l'especialitat de

Teatre Eco-social, però podem fer sobre Digital Bullying,

gènere, inclusivitat, qualsevol problema emocional o social.

Consta de varies sessions culminant en un projecte-espectacle

a realitzar.

*Innovació sobre els problemes habituals: 

A) Com el conflicte és eco-sistèmic, afecta a les espècies i a generacions futures com a "oprimides"

B) Incorporem a més el coneixement del Míndfulness i el

TQR (Treball que re-connecta*) que enriqueix i aprofundeix en l'experiència i el resultat final afegint a les tècniques i dinàmiques del teatre imatge i de l'oprimit.

C) El projecte final pot tenir l'estructura típica del Teatre Fòrum o bé la innovadora invenció que vaig crear. Clic

 

IMG-20181218-WA0019.jpg
pagès per web Mr. Green clean vs mr. dirt.jpg
T.O. Innovació

Tant per a joves com per a adults, aquests tallers ajudaran a concretar la problemàtica de la Crisi climàtica en una quotidianitat d'un "sistema tòxic" que no ha sigut capaç encara d'adonar-se i despertar a la realitat de la "causa efecte" i la interdependència dels humans en aquest món viu. 

Aprofunditzarem en els personatges: 

El Movil, l'Obstacle i l'Ombra. 

Un Exemple d'una Estructura de l'Obra : 

-"Món Víu vs Món Tóxic"

Vs.

  1.   Introducció  1.1.a l'emergència climàtica amb les causes.

  2. ​​Introducció a l'expressió gestual i corporal de les emocions.

  3. Introducció al Teatre social, Fòrum, dinàmiques. Posada en comú-reflexió debat amb la creació d'un material per grups de 4-5 alumnes amb u​Introducción y expresión gestual y corporal de las emociones.n paper gran, on dibuixaran una rodona gran (món) i una llista d'efectes i causes i opcions de solucions.

  4. Teatre-Imatge: Co-creació de: Una a)“Màquina humana de la destrucció (amb música). Vs   b) Una “Onada de col·laboració”.  Inclourem exercicis i dinàmiques per tal de crear  l'escena: “la màquina” Vs la “Col·laboració. 

  5. Intro a Teatre invisible 

Teatre social: 

Al teatre social normalment hi ha "oprimides" i "opressores". Moltes oprimides sovint romanen invisibles als ulls de gran part de la societat. En aquest cas... quí representa a les generacions humanes futures? a les especies "no-humanes"? als ecosistemes?

Tallers innovadors* de teatre imatge i social* enfocats amb l'emergència climàtica i de la biodiversitat com a "conflicte" a ser resolt, co-creant una visió realista dels futurs possibles.

Equitat, justícia social, climàtica, extractivisme, refugiades climàtiques, soberania alimentària.... pot variar el sub-gènere segons l'enfoc del conflicte que es vulgui adreçar. 

* Teatre social d'innovació pròpia : He creat una modalitat de T.O.  on hi ha l'opció de que el públic interactiu sobre el conflicte DURANT la obra amb les suggerències del públic, enlloc d'esperar al final. 

bottom of page