Tallers de Teatre Eco-social

Inspirat en Teatre de l'oprimida

Teatre Social. L'opressió és envers de la vida al planeta, l'equitat, la justícia social i climàtica. Pot variar el sub-text segons l'enfoc del conflicte que es vulgui adreçar.  Extractivisme, Refugiades climàtiques, Soberania alimentària...

Són varies sessions culminant en un projecte a realitzar.

Tallers innovadors de teatre imatge i social* enfocats amb l'emergència climàtica i de la biodiversitat com a "conflicte" a ser resolt, co-creant una visió realista dels futurs possibles.

La Innovació és sobretot degut a què  el conflicte és eco-sistèmic, afectant un sobretot als essers al futur, i d'expansió a Tota la biodiversitat,  els ecosistemes, les espècies com a "oprimides". També per què no només 

Utilitzem tècniques i dinàmiques del teatre imatge i de l'oprimit sinó què incorporem a més el coneixement interior del Mindfulness i el TQR (Treball que re-connecta*) que enriqueix i aprofundeix en l'experiència i el resultat final. 

Tant per a joves com per a adults, aquests tallers ajudaran a concretar la problemàtica de la Crisi climàtica en una quotidianitat d'un "sistema tóxic" que no ha sigut capaç encara da'donar-se i despertar a la realitat de la "causa efecte" i la interdependència dels humans en aquest món viu. 

Aprofunditzarem en els personatges: 

El Movil, l'Obstacle i l'Ombra. 

Un Exemple d'una Estructura de l'Obra : 

-"Món Víu vs Món Tóxic"

                                                                       Vs.

  1.   (PowerPT) Introducció  1.1.a l'emergència climàtica amb les causes.

  2. Intro a Teatre social, Foro, dinàmiques. Posada en comú-reflexió debat amb la creació d'un material per grups de 4-5 alumnes amb un paper gran, on dibuixaran una rodona gran (món) i una llista d'efectes i causes i opcions de solucions.

  3. Teatre-Imatge: Co-creació de: Una a)“Màquina humana de la destrucció (amb música). Vs   b) Una “Onada de col·laboració”.  

Inclourem exercicis i dinàmiques per tal de crear  l'escena: “la màquina” Vs la “Col·laboració. 

  4. Intro a Teatre invisible .

Teatre social: 

Teatre foro, teatre, imatge, invisible, de l'oprimida i una modalitat innovadora.

Innovació: És una modalitat pròpia ón  hi ha l'opció de transformar el conflicte DURANT la obra amb el consell del públic, enlloc d'esperar al final. 

 

Grupo de teatro
IMG-20181218-WA0019.jpg
DSC01215_edited.jpg