top of page
team-g89a0a8e3d_1280.jpg

Tallers de Teatre Fòrum,

Social i Emocions

Inspirat en Teatre de l'oprimida

Teatre Social. Podem facilitar tallers a centres educatius segons quin conflicte voleu

tractar. 

Teatre-Fòrum, Teatre-Imatge, Teatre-Invisible, Teatre de l'Oprimida i una nova modalitat innovadora creada per mi *(mirar abaix).

Tot i què de la nostra part especialment enfoquem en l'especialitat de

Teatre Eco-social, però podem fer sobre Digital Bullying,

gènere, inclusivitat, qualsevol problema emocional o social.

Consta de varies sessions culminant en un projecte-espectacle

a realitzar.

*Innovació sobre els problemes habituals: 

A) Com el conflicte és eco-sistèmic, afecta a les espècies i a generacions futures com a "oprimides"

B) Incorporem a més el coneixement del Míndfulness i el

TQR (Treball que re-connecta*) que enriqueix i aprofundeix en l'experiència i el resultat final afegint a les tècniques i dinàmiques del teatre imatge i de l'oprimit.

C) El projecte final pot tenir l'estructura típica del Teatre Fòrum o bé la innovadora invenció que vaig crear. Clic

 

IMG-20181218-WA0019.jpg
pagès per web Mr. Green clean vs mr. dirt.jpg
T.O. Innovació

Tant per a joves com per a adults, aquests tallers ajudaran a concretar la problemàtica de la Crisi climàtica en una quotidianitat d'un "sistema tòxic" que no ha sigut capaç encara d'adonar-se i despertar a la realitat de la "causa efecte" i la interdependència dels humans en aquest món viu. 

Aprofunditzarem en els personatges: 

El Movil, l'Obstacle i l'Ombra. 

Un Exemple d'una Estructura de l'Obra : 

-"Món Víu vs Món Tóxic"

Vs.

  1.   Introducció  1.1.a l'emergència climàtica amb les causes.

  2. ​​Introducció a l'expressió gestual i corporal de les emocions.

  3. Introducció al Teatre social, Fòrum. 

  4. Dinàmiques. Posada en comú-reflexió debat.

  5. Creació d'un material per grups de 4-5 alumnes, sobre un paper gran, dibuixaran una rodona gran (món) i una llista d'efectes i causes i opcions de solucions.

  6. Teatre-Imatge: Co-creació de: Una a)“Màquina humana de la destrucció manat per un CEO-Boss (amb música). Vs   b) Una “Onada de col·laboració”.  Inclourem exercicis i dinàmiques per tal de crear  l'escena: “Màquina competitiva” Vs la “Col·laboració natural". 

  7. (Activitat extra segons temps i iniciativa: Intro a Teatre invisible )

Teatre social: 

Al teatre social normalment hi ha "oprimides" i "opressores". Moltes oprimides sovint romanen invisibles als ulls de gran part de la societat. En aquest cas... quí representa a les generacions humanes futures? a les especies "no-humanes"? als ecosistemes?

Tallers innovadors* de teatre imatge i social enfocats amb l'emergència climàtica i de la biodiversitat com a "conflicte" a ser resolt, co-creant una visió realista dels futurs possibles.

Equitat, justícia social, climàtica, extractivisme, refugiades climàtiques, soberania alimentària.... pot variar el sub-gènere segons l'enfoc del conflicte que es vulgui adreçar. 

* Teatre social d'innovació pròpia : He creat una modalitat de teatre-fòrum on hi ha l'opció de que el públic interactui sobre el conflicte DURANT la obra amb  suggerències del públic, enlloc d'esperar al final. 

bottom of page