top of page

"Dr. Terra: Món Tòxic Vs. Món Viu"

2n Cicle de Primària    o   1er - 4rt  ESO

25-60 Alumnes

1:30h-2h

Espectacle-Taller interactiu  

1. Dr. Terra presenta, a través d'unes "ulleres mindfulness", una "visió interdependent" de la terra,  introduint l'emergència Climàtica amb la visió "causa-efecte".

2. A partir d'aquest moment, Dr. Terra va presentant amb música i humor, uns personatges de dues potes que van ficant la pota amb les seves accions i la petjada contaminant que deixen al món. Les alumnes han de prestar atenció, observar amb "ulleres interdependents", i informar on fiquen la pota i fer propostes alternatives. 

3. Anàlisi: Dinàmiques per grups amb reptes vinculats amb el conflicte observat i a ser solucionats col·lectivament. 

4. Presentació d'exemples apodera-dors de joves de la seva edat que han canviat el curs de l'historia.

5.   Test Post - It:  Aquestes 25 accions quotidianes... a quin dels dos mons pertanyen? Les col·loquen sobre un món o l'altre segons considerin que la causa porti un o altre món.

6. Cloenda: Recullim l'espai gaudint amb una coreografia final col·laborativa.

Dr Terra Investigador.png
Bob Pot veure Pluja maca.png
bottom of page