top of page
  • Writer's pictureLorens Witty

Wellbeing - Economia del Ben-estar

Updated: May 16, 2023

La Coalició de l’Economia del Benestar de la UE comença a caminar.

La Unió Europea ha de situar el ben-estar humà i planetari al centre dels seus processos de presa de decisions i allunyar-se estructuralment d’un sistema econòmic impulsat pel creixement del PIB

Versió en castellà Dimarts passat 12-5-2023 la Coalició de l’Economia del Benestar de la UE vam llençar la Nostra visió per a un sistema econòmic centrat a satisfer les necessitats i els drets fonamentals de tothom. Monviu s'uneix a REVO i WEALL Iberia formant part de la coalició i contribüint convençuts que la Unió Europea hauria de situar el benestar humà i planetari al centre dels seus processos de presa de decisions. Això significa allunyar-se estructuralment d’un sistema econòmic basat en el creixement del PIB.

(Agraïm la traducció feta per Neus Casajuana, de REVO i amb qui formem part de l'equip Base de WEALL IBERIA).

La setmana vinent, més de 2000 persones participaran a la conferència Beyond Growth al Parlament Europeu. Aquesta conferència innovadora està sent organitzada per un grup de diputats de diversos partits al Parlament Europeu i representa una oportunitat significativa per avançar cap a una economia del benestar. Instem a la UE a adoptar dotze mesures per construir aquesta economia del benestar. Esbrineu quines són a la declaració de la nostra visió aquí:

Visió de la Coalició de l’Economia del Benestar de la UE L’economia del benestar que volem se centra a satisfer les necessitats i els drets fonamentals de tothom, proporcionant un espai segur i just en el qual tothom pugui prosperar dins dels límits planetaris (1).Ofereix propòsit, dignitat i equitat de manera participativa. Per a nosaltres, una economia del benestar és un sistema econòmic que ja no depèn estructuralment del creixement econòmic. És encara, un sistema d’economia mixta amb actors estatals, privats i del tercer sector forts, però dissenyat a partir d’un conjunt d’objectius, valors i incentius molt diferent. El nostre sistema extractivista actual ja no és apte per al seu propòsit i està alimentant una desigualtat extrema. Ha estat dissenyat per promoure el creixement, maximitzar el benefici privat i mercantilitzar els béns comuns. La concentració de la riquesa material en mans d’uns pocs, inherent d’aquest sistema econòmic, és perjudicial per al benestar humà i planetari. La riquesa extrema provoca un consum excessiu i uns impactes ambientals i socials devastadors.(2) Els més afectats per aquests impactes són les persones marginades i que viuen en la pobresa, dins d’Europa i globalment. Les desigualtats s’han agreujat encara més a causa de la pandèmia de la COVID-19, el cost de la vida i les crisis energètiques. La majoria dels desastres climàtics també afecten primer i amb més duresa a les persones de baixos ingressos tant a Europa com al Sud Global, afectant de manera desproporcionada a les dones. Això està provocant una resistència cívica a la injustícia i també una desconfiança creixent cap als governs i les institucions que es veuen com a facilitadores de l’augment de la desigualtat (3). Una economia del benestar s’ha de basar en un sistema d’energies 100% renovables, que va acompanyat de la reducció de l’energia i dels recursos que fem servir i del consum global a Europa. La pèrdua de biodiversitat a causa de la ràpida extinció de milions d’espècies està soscavant les nostres perspectives de restablir la salut del nostre ecosistema. El Panell Internacional sobre el Canvi Climàtic (IPCC) i la Biodiversitat (IPBES) han exposat que hem de reduir la demanda d’energia i materials per evitar la catàstrofe climàtica i de la biodiversitat. Així i tot, els responsables polítics fins ara han defugit aquestes mesures. Aquest sistema econòmic no només soscava la salut i el benestar social, sinó que també amenaça la major part de la vida d’aquest planeta, inclosa la vida humana. La sobreproducció i el consum excessiu ens han portat al punt de crisis climàtiques i ecològiques que posen en perill els sistemes de vida dels quals depenem. No hi ha cap evidència empírica que el creixement econòmic es pugui desacoblar prou dels seus impactes ambientals a l’escala necessària per fer front al col·lapse climàtic(4). Una economia centrada en el benestar ens allibera significativament de les tensions de temps, energètiques i financeres que estem patint actualment quan intentem, sense èxit, arreglar els danys ambientals i socials causats en la cerca implacable del creixement (5). L’economia del Ben-estar es preventiva per disseny, impedint, en primer lloc, que es produeixin més danys a les persones i al planeta. A tot el món, estem assistint a canvis importants en la nostra comprensió del progrés i del desenvolupament. El 74% de les persones dels països del G20 ha dit que vol que les prioritats de l’economia nacional vagin més enllà de l’augment dels beneficis i la riquesa per centrar-se més en el benestar humà i la protecció ecològica (6). Arreu del món els responsables polítics i els governs estan començant a atendre aquesta crida i a adoptar una visió de l’economia del ben-estar. Per exemple, els governs de Nova Zelanda, Finlàndia, Gal·les, Islàndia, Escòcia i el Canadà han creat l’associació de governs de l’economia del ben-estar (WEGo) per aprofundir en la seva comprensió i avançar en la seva ambició compartida de construir economies de benestar (7). De forma complementària a les seves activitats, molts altres països i grups de recerca han desenvolupat nous indicadors de progrés (8) basats en el benestar humà i planetari. Aquests indicadors ofereixen noves maneres d’avaluar el progrés econòmic i social i d’identificar les intervencions polítiques per al canvi de sistemes (9). Tanmateix, els indicadors no són suficient: cal moure’s més enllà del monitoratge i informar del canvi estructural de la nostra economia i de l’estat del benestar. Destacades institucions acadèmiques i intergovernamentals també han anat centrant-se progressivament en les idees d’economia del ben-estar, amb el nomenament de professors d’Economia del Ben-estar (10) i programes com el de Better Life Initiative de l’OECD (11) i la Iniciativa d’Economia del Ben-estar Universal de l’OMS (12). Dins de les institucions de la UE, el Centre Comú de Recerca (JRC) està realitzant un estudi sobre l’economia del ben-estar, i els eurodiputats estan convocant una gran Conferència de títol «Més Enllà del Creixement» al Parlament Europeu el maig de 2023. Com a Coalició per a l’Economia del Ben-estar de la UE, creiem fermament que la Unió Europea hauria de situar el benestar humà i planetari al centre dels processos de la seva presa de decisions i allunyar-se estructuralment d’un sistema econòmic impulsat pel creixement del PIB. La nostra visió és un sistema construït al voltant de cinc valors bàsics interconnectats: participació, equitat, finalitat, naturalesa i dignitat. Per construir una economia del benestar a la UE, hem de prendre un enfocament sistèmic i holístic i realitzar canvis transformadors per oferir:

Participació: 1. Institucions transparents i democràtiques que permetin una participació significativa dels diversos actors interessats al llarg dels processos de presa de decisions i de les polítiques d’implementació. 2. Una societat civil organitzada pròspera i inclusiva i moviments sindicals que fomentin la ciutadania activa a tots els nivells. Justícia: 3. Ocupació que aporti democràcia econòmica, propòsit i mitjans per a unes condicions de vida decents amb condicions de treball segures i saludables per a les persones. 4. Polítiques comercials, fiscals i financeres globals que proporcionen igualtat d’oportunitats, drets, poder i una distribució justa de la riquesa dins de la societat, entre països i entre generacions. 5. Un sistema de justícia ben dotat que garanteixi un poder judicial independent, l’estat de dret i l’accés a la justícia per a tothom. Propòsit: 6. Disseny, implementació i avaluació de polítiques prioritzant el benestar humà i planetari. 7. Models de negoci amb finalitat social i mediambiental situats en el centre de la seva missió i treball. Naturalesa: 8. Economia descarbonitzada, desmaterialitzada, circular i no tòxica. 9. Restauració d’ecosistemes i recursos, i aturar la pèrdua de biodiversitat. 10. Relació sana entre les persones i el planeta, que estableixi els fonaments per a la salut física i mental de les persones. Dignitat: 11. Es respecten els drets humans fonamentals de totes les persones i tothom és capaç de viure una vida digna amb comoditat, salut, seguretat i felicitat. 12. Els serveis públics estan orientats a la prevenció i són resilients a les crisis ambientals, econòmiques, polítiques i sanitàries, i són accessibles a tothom. El sistema econòmic va ser dissenyat, així que es pot redissenyar de manera diferent. Necessitem urgentment aquest redisseny si volem assegurar un futur on tots prosperem, i la nostra coalició té confiança que això és tant possible com necessari. Instem a la UE que aprofiti l’oportunitat de transformació i situï el benestar humà i planetari al centre de la presa de decisions. 1 DEAL. About doughnut economics (2023) Link; Wellbeing Economy Alliance. What is a wellbeing economy? Different ways to understand the vision of an economy that serves people and planet . (2019) Link 2 Thomas Wiedmann, Manfred Lenzen, Lorenz T. Keyßer & Julia K. Steinberger. Scientists’ warning on affluence Nature 11:3107 (2020) Link 3 Andreas Kluth. Social Unrest Is the Inevitable Legacy of the Covid Pandemic (2020) Link 4 European Environmental Bureau. Decoupling debunked – Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability (2019) Link 5 Wellbeing Economy Alliance. Failure Demand: Counting the costs of an unjust and unsustainable economic system (2021) Link 6 Global Commons Alliance.The Global Commons Suvery (2021) Link 7 Wellbeing Economy Alliance. The Wellbeing Economy Governments partnership (2023) Link 8 Wellbeing Economy Alliance. Measuring the Wellbeing Economy: How to Go Beyond-GDP (2020) Link 9 Global Commons Alliance.The Global Commons Suvery (2021) Link 10 University of Glasgow. School of Social and Politican Sciences Link 11 OECD. Better Life Initiative: Measuring Well-Being and Progress (2023) Link 12 World Health Organization. WHO launches a new initiative to place well-being at the heart of economic recovery (2022) Link https://ieep.eu/wp-content/uploads/2023/05/EU-Wellbeing-coalition_Vision-paper.pdfEntrada en la web de WEALL IBERIA e internacional: https://weall.org/la-coalicion-de-la-economia-del-bienestar-de-la-ue-comienza-a-caminar

15 views0 comments

Recent Posts

See All

El món... un altra mirada

Amb Una altra mirada. Si som aquí i ara en la situació en què estem és perquè el conjunt d'accions que hem realitzat com a humanitat ens ha portat, i està portant, a aquesta situació. No hem tingut en

Comments


bottom of page