top of page
  • Writer's pictureLorens Witty

El món... un altra mirada

Updated: May 22

Amb Una altra mirada.


Si som aquí i ara en la situació en què estem és perquè el conjunt d'accions que hem realitzat com a humanitat ens ha portat, i està portant, a aquesta situació. No hem tingut en compte amb comprensió, maduresa i empatia suficients les conseqüències de les nostres accions conjuntes.

En general, cada nucli familiar, de territori, nació, municipi, persona individual ha mirat per satisfer els seus desitjos de felicitat, estabilitat, seguretat pensant sobretot en si mateixes des d'un punt de vista limitat al coneixement adquirit, creences i hàbits de compliment de desitjos segons aquestes creences.

No podem dir que estem en un molt bon lloc. La crisi ecològica, de biodiversitat, climàtica amb les sequeres creixents, fenòmens atmosfèrics intensos i impredictibles cada vegada s'estan fent notar més i comencem a veure ja ara els efectes climàtics que la comunitat científica va començar a "intuir" i calcular fa unes dècades. Ara és ja un coneixement científic consensuat de forma pràcticament unànime.

Malgrat les evidències científiques amb els milers de dades observades i analitzades per centenars de científics i científiques del panell Inter-governamental del Canvi Climàtic (IPCC), als éssers humans ens costa sovint acceptar el que la ciència ens diu si no és evident als nostres ulls, ... el típic "Si no ho veig no ho crec".

Vegeu l'exemple de Galileu Galilei que va ser arrestat pel poder institucional del moment per defensar la idea (l'observació científica) del fet que la terra circulava al voltant del sol.

Les conviccions dels estaments de poder vinculats a la religió interpretaven que la terra era el centre de l'univers i el sol i estels giraven al seu voltant. Així que ho van arrestar. De la mateixa manera ara mateix estan en judici un grup de científics (i altres activistes) que donen suport a la mirada basada en evidència científica per avisar del risc de les accions humanes contaminants i les polítiques actuals.

La mirada de les accions que realitzem no pot quedar-se en "el que puc aconseguir jo, avui" de manera curt-placista i egocentrista.

Necessitem una mirada valenta versada en una observació responsable i amb coneixement que porti a a un despertar a una visió i un canvi d'actitud cap a accions, polítiques, fins i tot sistema econòmic coherents amb aquesta visió més versada. Una visió interdependent.


En aquest Blog veurem diverses analogies per a ajudar-nos a "despertar" a una realitat des del punt de vista de causes i efectes. De la interdependència entre els humans.


21 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page