top of page
  • Writer's pictureLorens Witty

Com explicar als infants i joves la temàtica de l’emergència climàtica

Updated: Sep 25, 2023

com s’hauria de treballar als centres d’esplai?

Pedagogia del canvi climàtic.

(Publicada a la revista Estris fa més d'un any per Lorens Witty, membre de Teachers for future)


Abans d'introduir el tema de com transmetre als infants i joves el tema de l'emergència climàtica, en primer lloc voldria estressar l'importancia de que nosaltres mateixes, també la comprenem bé. 

No hi ha temps per només conscienciar 'gradualment' al jovent a través de l’escola, les activitats extraescolars o del lleure, deixant que sigui una altra generació la que faci els canvis necessaris.

L’estat d’emergència ens impulsa tant a educadores com no educadores, polítics i ciutadans de qualsevol professió i condició a comprendre les causes, les conseqüències i posar fil a l’agulla amb les mesures i les opcions d’adaptació i mitigació per tal de ser conseqüents .


Per això hem de comprendre com la nostra societat teoricament “avançada” o “desenvolupada” ha estat equivocada en la seva mirada. Hem anat creant i vivint en un món il·lusori actuant amb una mirada confosa que veia els recursos naturals i fonts d’energia limitats com si fossin il·limitats, sense tenir en compte els seus efectes contaminants i els seus límits. 

 Hem de canviar la mirada cap a una “mirada nova”, què comprengui la  interdependència dels ecosistemes, on els humans som una part d'un planeta viu i on ens adonem de la “co-responsabilitat” de les nostres accions i l’efecte que tenen sobre els béns comuns de l’aire, terra, aigua, fins i tot ‘el temps’. 

Per això la formació és fonamental. Aquesta ha de ser vivencial, de cara a fer una connexió entre el que sabem, el que hauríem de fer i el que fem. 

Les activitats en el lleure haurien d’estar impregnades d’aquesta “nova mirada” interdependent que apropessin de manera transversal i vivencial aquest coneixement. 

Com per exemple amb jocs de rol on els components d’un grup han d’aconseguir un fi comú amb recursos limitats. I un altre joc on aquests recursos donen “molta satisfacció individual i temporal” als qui juguen, però què contaminen i redueixen el temps de plaer (i vida) de tothom. 

 La “mirada-Interdependent” és necessària per crear nous recursos i aprofitar els centenars de recursos que ja existeixen, tot emfatitzant aquells que facin sorgir els valors, coneixements i les qualitats més favorables a una vida sostenible: La cooperació, la co-responsabilitat individual i grupal, la concepció dels béns comuns i el respecte, la “Simplicitat elegant” (descrita al llibre de Satish Kumar del mateix títol), són valors i aspectes que ajudaran a cooperar i conviure enlloc de lluitar i el conflicte. Relativitzar la importància dels jocs competitius tot incrementant la dels col·laboratius.

També és important mirar l'ús dels materials utilitzats a les activitats, què hi hauria de basar-se en la filosofia del “Residu Zero”, la circularitat dels materials i l’aprofitament de recursos. 


El món que volem depèn de nosaltres i la nostra mirada. Cada acció conta. Les nostres accions i la nostra petjada co-crea el Món en què vivim. Cadascuna podem ser part del canvi involucrant-nos amb la nostra quotidianitat. Formant part d'alternatives al sistema tòxic, com laes economies centrades en la vida: ESS, Economia del Ben-Estar ( Weall Iberia https://weall.org/que-es-weall-iberia), del bé comú, del donut...;

Moviments x Clima com: la Xarxa per la justícia climàtica, Teachers4Future, “Rebel·lió o extinció” Rebel·lió Científica o d’altres. Així canviarem un sistema individualista i curtplacista què ens ha portat a la situació actual per sistemes com l’Ecofeminisme i Ecosocialisme on la VIDA és al centre.

Recursos: Podeu contactar amb nosaltres a través del email de Teachers4Future T4Fcat@protonmail.com, consultar-nos per fer formacions, recursos, etc.

Com a tast incloim, les webs de: xunbonclima.com, www.Fuhem.es (ecologistes en acció), teachersforfuturespain.org,

un parell de vídeos:  un petit documental de 35 minuts que dóna una visió clara i entenedora de les dificultats energètiques i de recursos que acompanyen a l’escalfament global com:

“No hay mañana”, 35 ‘ https://www.youtube.com/watchime_continue=2042&v=w3YcH91fLM0&feature=emb_logo


 Alter Nativas, construyendo futuros posibles.

Mañana. (Demain, en francés).

Dos documentals interessants per aportar una visió creativa de com la societat a diferents parts del món ja estan treballant per resistir i ser creatius per aportar una manera de viure més cooperativa, resilient i eficaç en equilibri amb els ecosistemes.

48 views0 comments

Recent Posts

See All

El món... un altra mirada

Amb Una altra mirada. Si som aquí i ara en la situació en què estem és perquè el conjunt d'accions que hem realitzat com a humanitat ens ha portat, i està portant, a aquesta situació. No hem tingut en

Comments


bottom of page